Menu

Wetenschappelijke opvolging van het project

In september verscheen het volgende rapport van de grensoverschrijdende monitoring van de Zwin Uitbreiding. Hierin kom je te weten wat ze er zo allemaal wetenschappelijk zullen opvolgen en is de ecologische uitgangssituatie van het projectgebied neergeschreven.  Een volgend rapport is voorzien in het voorjaar van 2017 en focust op het benthos en nekton. Dit zijn de diertjes die op of in de bodem en in het zeewater leven.
Lees het rapport