Menu

Kustveiligheid

In Vlaanderen vormen de geplande werken tegelijk een onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid. In combinatie met een duurzaam kustbeheer, zal de uitbreiding van het Zwin de Vlaamse kustlijn op lange termijn beschermen tegen erosie en overstromingen vanuit zee. De nieuwe dijk zal bescherming bieden tegen een 4000-jarige storm: een superstormvloed die gemiddeld eens in de 4000 jaar voorkomt (www.kustveiligheid.be).