Menu

120 hectare extra  

Van alle geplande ingrepen, spreekt de grensoverschrijdende uitbreiding waarschijnlijk het meest tot de verbeelding. De Vlaamse en Nederlandse overheid beslisten om de huidige Zwinvlakte uit te breiden met maar liefst 120 ha, waarvan 10 ha op Nederlands grondgebied. Daarmee wordt de verzanding van het Zwin tegengegaan, ontstaat bijkomende natuur, en wordt ook het overstromingsgevaar voor het achterland beperkt.

De uitbreiding wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, in samenwerking met de Provincie Zeeland.

In 2015 werden zowel in Nederland als in Vlaanderen alle vergunningen verkregen en werden de werken aanbesteed.

Wat zal er gebeuren?

✔ verbreden en verdiepen zwingeul

✔ aanleg nieuwe dijk

✔ aanplanten struiken en aanleg poelen

✔ nieuwe uitkijkpunten, fiets- en wandelpaden, vlonderpad en brugje

✔ bouw pompgebouw

✔ plaatsen afsluitingen voor begrazing

✔ ophogen grond voor aanleg broedeiland

✔ afgraven internationale dijk en verlengen Zwingeul in Willem-Leopoldpolder

✔ Aanleg grachten rond nieuwe dijk


W
anneer?

De werken zullen in het voorjaar van 2016 starten en zullen drie jaar duren. In 2019 zullen we werken voltooid zijn.