Menu

Benieuwd naar de resultaten van het LIFE-ZTAR project ?

In dit filmpje blikken we alvast even terug op dit project. In de brochure “Het Zwin herleeft” kom je alles te weten over het hoe wat en waarom van het project. Deze brochure kan je downloaden in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Nieuwe situatie in de Zwingeul

Ga de Zwingeul niet in, want het tij kan keren! De Zwingeul in natuurgebied Het Zwin is verbreed en verdiept om waardevolle slikken en schorren, en daarmee bijzondere planten en dieren, te behouden. Maar hierdoor is ook een nieuwe situatie ontstaan voor recreanten. Het water gaat sneller het gebied in en uit en heeft een zeer sterke stroming. Dat kan gevaarlijk zijn. Het is dus niet aan te raden om in de geul te gaan zwemmen bij afgaand water of te lopen bij opkomend water. Als je toch de geul ingaat, is het belangrijk om het tij goed in de gaten te houden. De Vlaamse getijdentabel staat op www.afdelingkust.be/nl/getij, de Nederlandse is te vinden op www.getij.rws.nl of op www.watersportalmanak.nl.

Download de folder “Veiligheid in de Zwingeul”

Storm Dieter

Storm Dieter, die halfweg januari onze kust teisterde, zorgde op geen enkel gebied voor vertraging bij de werken in het Zwin. De storm leverde wel enkele spectaculaire beelden op.

Wetenschappelijke opvolging van het project

In september verscheen het volgende rapport van de grensoverschrijdende monitoring van de Zwin Uitbreiding. Hierin kom je te weten wat ze er zo allemaal wetenschappelijk zullen opvolgen en is de ecologische uitgangssituatie van het projectgebied neergeschreven.  Een volgend rapport is voorzien in het voorjaar van 2017 en focust op het benthos en nekton. Dit zijn de diertjes die op of in de bodem en in het zeewater leven.
Lees het rapport

Oorlog in het Zwin?

Tijdens de graafwerken voor de uitbreiding van het Zwin, wordt in een aantal zones archeologisch onderzoek uitgevoerd. Eén van die zones is het ‘Stützpunkt Flugplatz’ bij de Zwinmonding. Dit dateert uit de Tweede Wereldoorlog.

Het schietpunt bevond zich op het uiteinde van de duingordel voor het Zwin aan Belgische zijde, dat sinds augustus wordt afgegraven om de geul breder te maken.
Lees meer

Terugblik op de eerste spadesteken

In maart 2016 doken kranen en bulldozers op in de Willem-Leopoldpolder om de Zwingeul te verlengen en de nieuwe dijk aan te leggen. In augustus startten de werken in de Zwinvlakte zelf. Hier wordt de Zwingeul verbreed en verdiept.

Naar aanleiding daarvan vond op maandag 22 augustus 2016 de officiële eerste spadesteek plaat in het bijzijn van onder meer de bevoegde Vlaamse ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege en Carla Schönknecht, gedeputeerde van Zeeland.

De persbelangstelling was groot!
Lees meer

 

20160822_Zwinuitbreiding persmoment_Regine Vanallemeersch (16)  20160822_Zwinuitbreiding persmoment_Regine Vanallemeersch (11)