Menu

Openbaar onderzoek – Beheerplan voor de Joséphinekreek

Het beheerplan voor de Joséphinekreek ligt ter inzage van 1 september 2017 tot 1 oktober 2017. Het plangebied (circa 5,5 ha) is gelegen op het grondgebied van de gemeente Knokke Heist. De inrichting en het beheer is gericht op de ontwikkeling van grasland en rietmoeras als leefgebied voor de bruine kiekendief, blauwborst, boomkikker en kamsalamander.

Lees meer

Virtueel werfbezoek

Kan je er niet bij zijn op de werfwandeling op 11 juni?
Niet getreurd want vanaf nu kan je de spectaculaire ingrepen ook volgen vanop de computer of op je smartphone. Zet je schrap en klik hier voor een uniek bezoek.

Virtual tour

Werfwandeling voor het grote publiek op zondag 11 juni 2017

Het Zwin is volop in verandering. Ruim een jaar geleden zijn de grootschalige werken om dit stukje topnatuur in stand te houden gestart. De graafwerken in de Zwinvlakte zelf zijn intussen achter de rug. De komende maanden staat de verdere afwerking van de nieuwe zeedijk op de planning. Ook de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw brugje in de Zwinvlakte en het vlonderpad ter hoogte van Retranchement zijn volop bezig. Wil je meer weten over het Zwin in verandering? Neem dan op zondag 11 juni deel aan de publiekswandeling in de “Zwinvlakte-in-uitbreiding”. Speciaal voor vaderdag kunnen alle papa’s, die mee gaan wandelen, dan gratis parkeren (met een stempel, die je op het einde van de wandeling op je parkeerticket krijgt, kan je je ticket laten valideren aan de balie van het Zwin Natuur Park).

Afspraak om 10u30 op de parking thv de zwarte poort, gelegen rechtover de toegang tot de parking.

Adres: parking Zwin Natuur Park, Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist

Benieuwd naar de resultaten van het LIFE-ZTAR project ?

In dit filmpje blikken we alvast even terug op dit project. In de brochure “Het Zwin herleeft” kom je alles te weten over het hoe wat en waarom van het project. Deze brochure kan je downloaden in vier talen: Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Nieuwe situatie in de Zwingeul

Ga de Zwingeul niet in, want het tij kan keren! De Zwingeul in natuurgebied Het Zwin is verbreed en verdiept om waardevolle slikken en schorren, en daarmee bijzondere planten en dieren, te behouden. Maar hierdoor is ook een nieuwe situatie ontstaan voor recreanten. Het water gaat sneller het gebied in en uit en heeft een zeer sterke stroming. Dat kan gevaarlijk zijn. Het is dus niet aan te raden om in de geul te gaan zwemmen bij afgaand water of te lopen bij opkomend water. Als je toch de geul ingaat, is het belangrijk om het tij goed in de gaten te houden. De Vlaamse getijdentabel staat op www.afdelingkust.be/nl/getij, de Nederlandse is te vinden op www.getij.rws.nl of op www.watersportalmanak.nl.

Download de folder “Veiligheid in de Zwingeul”

Storm Dieter

Storm Dieter, die halfweg januari onze kust teisterde, zorgde op geen enkel gebied voor vertraging bij de werken in het Zwin. De storm leverde wel enkele spectaculaire beelden op.