Menu

Internationale dijk verdwijnt, 120 hectare extra Zwin in de plaats

De laatste fase van de uitbreidingswerken in het Zwin is ingezet. Het laatste stukje Internationale Dijk dat de zee tegenhield werd vandaag met een symbolische laatste spadesteek door de bevoegde Vlaamse en Nederlandse beleidsmakers afgegraven. Vanaf nu stroomt het zeewater het 120 hectare grote uitbreidingsgebied in en uit, waardoor nieuwe slikken en schorren worden gevormd. Bescherming tegen overstromingen wordt gegarandeerd door een nieuwe, 7 meter hoge dijk die nog robuuster is. Tegen de lente zal bovenop deze dijk ook het grensoverschrijdend fiets- en wandelpad afgewerkt zijn en zal iedereen van 333 ha Zwin kunnen genieten.

Lees het persbericht

Grenspalen Zwin krijgen een andere plaats

Het Zwin is volop in verandering. Sinds 2016 werken Nederland en Vlaanderen samen om dit stuk grensoverschrijdende topnatuur in stand te houden en uit te breiden met 120 hectare. Drie 19de-eeuwse grenspalen die in het uitbreidingsgebied stonden, krijgen noodgedwongen een nieuwe plek.

Lees het persbericht

Virtueel werfbezoek

Kon je er nog niet bij zijn op één van de recente werfwandelingen? Niet getreurd want we hebben een nieuw virtueel werfbezoek waardoor je de spectaculaire ingrepen vanop je computer, tablet of smartphone kan volgen. Klik hier voor een bezoek aan dit unieke grensoverschrijdende natuurgebied.

Geleide wandelingen in september

Op vrijdag 21 september om 14u: thema-wandeling Levende Natuur “Zwin 2019: groter-veiliger-waardevoller”
Heb je de laatste editie van de Levende Natuur al gezien? Het is een thema-editie over het Zwin. Het biedt je een antwoord op heel wat vragen. Hoe zit het nu met het Zwin en de omliggende gebieden? Hoe staat het met de verzanding? Wat gebeurt hier allemaal?

Jarenlang wetenschappelijk onderzoek zorgde voor een schat aan informatie. Op 21 september om 14u organiseren de auteurs een excursie voor maximaal 30 personen. Inschrijven kan nog tot 15 september via info@zwinverandering.eu.

Op zondag  23 september om 10u: werfwandeling
De veranderingen in het Zwin gaan de laatste fase in. In maart 2016 zijn de grootschalige werken gestart om dit stukje topnatuur in stand te houden. Sinds begin deze zomer is de nieuwe dijk gesloten. In voorbereiding op het verwijderen van de Internationale Dijk, wordt momenteel gewerkt aan de aansluitingen van de nieuwe dijk op de oude dijk.

Ook de aanleg van het duin op dijk aan Nederlandse zijde en de aanleg van de brug in de Zwinvlakte gingen intussen van start. Op de nieuwe dijk worden de fiets -en wandelpaden intussen gerealiseerd. Ook de werken aan de pompboezem en de waterlopen in de omgeving van de Retranchementstraat zijn in volle uitvoering.

Wil je er meer over weten? Lees meer over deze werfwandeling  door de projectpartners.