Menu

Overzichtskaart

De Zwin uitbreiding maakt deel uit van meerdere internationale beleidsdoelstellingen:

  • Natuurpakket Westerschelde
  • Natura 2000-netwerk
  • Kustveiligheidsactieplan