Menu

Een boeiende biotoop 

Het Zwin is ongetwijfeld het bekendste natuurreservaat van de Vlaamse en Nederlandse kust: een boeiend stuk weidse natuur van 213 hectare groot, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Knokke-Heist (BE) en Sluis (NL).

Het natuurgebied is een uitgestrekte zandvlakte die is ingesloten door een brede duinenrij en een dijk, en die via een getijdengeul in verbinding staat met de zee. Door die geul – het laatste overblijfsel van de middeleeuwse verbinding tussen Brugge en de Noordzee – stroomt twee keer per dag zeewater de Zwinvlakte binnen. Dat voortdurende spel tussen zee en land, maakt van het Zwin een uniek landschap in Europa.

Het zoute water komt echter niet altijd overal: de slikken krijgen twee keer per dag water over zich heen, terwijl de hoger gelegen schorren alleen overstromen bij springtij. Beide kennen een bijzondere planten- en dierenrijkdom. Daarnaast is het Zwin een waar paradijs voor allerlei vogels: broedvogels vinden er beschutting, rust, en voedsel, terwijl trekvogels die de kustlijn volgen op weg naar warmere oorden er graag even halt houden om kracht op te doen.

Bedreigd door verzanding

Helaas wordt het Zwin bedreigd door een groot probleem: de verzanding. Als er niet tijdig ingegrepen wordt, slibt de geul die het Zwin met de Noordzee verbindt verder dicht en gaat het waardevolle slikken- en schorrengebied voor altijd verloren.

Om dat te voorkomen zijn er grootschalige ingrepen nodig. Na jarenlange voorbereidingen en dankzij de gezamenlijke inspanningen van Vlaamse en Nederlandse partners, kon het startschot gegeven worden voor een aantal grote werken, waardoor het Zwin er binnenkort helemaal anders uit zal zien.

Op de kaart

De toegangspoort tot het Zwin.