Menu

Het Zwin in verandering

Om het Zwin te behouden zijn er grootschalige ingrepen nodig. Dit gebeurt door de inspanningen van Vlaamse en Nederlandse partners. Deze website bundelt alle actuele informatie over de veranderingen.

Lees meer

 

 

 

Volg de evolutie van de werken op:

www.zwininverandering.eu/evolutie

Filmpje Zwinuitbreiding

Interactieve kaart

Blindenpad

De wandelroute ‘Zwinduinen en -polders’ is de eerste en tot nog toe enige Groene Halte +- wandelroute in Vlaanderen. Bij een Groene Halte +- wandelroute kan het traject zowel door blinden en slechtzienden als door rolstoelgebruikers volledig zelfstandig afgelegd worden.

Het traject wordt gemarkeerd door een geleideboord, tactiele markeringen, braillebordjes en een maquette met de landschapselementen.

Hospitality

Staat voor vrijheid, onafhankelijkheid, dynamiek, vruchtbaarheid, kracht en individualiteit. Hospitality stelt een haas voor, maar kreeg al vlug de bijnaam " 't keun".

Het wordt gebruikt als referentiepunt voor mensen in nood. Mensen bellen de hulpdiensten en zeggen 'kind in nood aan het keun'.

Broedvogels

Dankzij de natuurherstelwerken die het Agentschap voor Natuur en Bos tussen 2011 en 2015 uitvoerde in het Zwin, keerden heel wat broedvogels terug. Deze kan je hier bewonderen.

ZWIN Natuur Park

Het Zwin Natuur Park wordt de toegangspoort tot het Zwin en de belangrijkste uitvalsbasis voor een bezoek aan de Zwinstreek.

Het is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, dat financieel gesteund wordt door de gemeente Knokke-Heist, het Kustactieplan en de Europese Unie.

De werken gingen van start in 2013 en zullen duren tot 2016.

Zwinduinen en -polders

De Zwinduinen en -polders vormen een 222 ha groot natuurreservaat op grondgebied van de gemeente Knokke-Heist, gelegen naast het Zwin. Het natuurreservaat wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en onderging de laatste jaren een ware metamorfose. Via Europese projecten werd de natuur in het gebied hersteld (LIFE-ZENO) en werden er recreatieve voorzieningen aangelegd (uitkijkpunten, rustpunten, nieuwe wandel-, fiets- en ruiterpaden, infoborden, bewegwijzering, digitale wandelingen, wandelnetwerk Zwin…) …) (INTERREG-REECZ). In 2013 werd een nieuwe folder van het gebied gerealiseerd. Meer weten?

Begrazingsbeheer

Tot de Tweede Wereldoorlog graasden er koeien en schapen in het Zwin. Omdat dit de ideale manier is om een gevarieerd landschap te krijgen en te behouden, worden begrazingsblokken aangelegd. In de Zwinvlakte zorgen runderen voor het natuurbeheer. De dijken worden begraasd door schapen.

Op stap met de Zwingids

Een wandeling in de slikken en de schorren van het Zwin onder begeleiding van een deskundige Zwingids is een echte aanrader!

De gids vertelt je alles over de ontstaansgeschiedenis van het gebied, de natuur, de vogels en de planten die je in dit bijzonder natuurgebied aantreft.

Vergeet je laarzen en je verrekijker niet. Ook warme kledij wordt aanbevolen. Meer info op www.zwin.be

Infocentrum Zwin

Het onbemand infocentrum Zwin in Cadzand staat helemaal in het teken van zand: zand als bescherming tegen het water, maar ook als bron van amusement en kunst.

Het is aan Nederlandse zijde de ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan de Zwinstreek!

Brillenpad

Laat je verrassen! Kijk eens door een andere bril naar het landschap. Het Brillenpad is een educatief leerpad voor jong en oud.

Tien brillen bieden je onderweg zicht op het Zwin en omliggende polders. Ze laten je het landschap zien, voelen, ruiken en beleven.

Wandelen in het Zwin

In Vlaanderen is de Zwinvlakte toegankelijk via het Zwin Natuur Park. Twee wandellussen leiden je door het natuurgebied. Met een Zwingids kan je de rest van de Zwinvlakte ontdekken. Het volledige aanbod vind je terug op www.zwin.be
Wie zich op het blotevoetenpad begeeft, zal het Zwin letterlijk tussen de tenen voelen.

In Nederland kan je via het Infocentrum Cadzand het stukje Zwin ten oosten van de Zwingeul bezoeken. Langs het educatieve brillenpad kijk je alvast met andere ogen naar het landschap. Tijdens de zomer vinden hier ook geleide wandelingen plaats.

Lamsoor

Lamsoor is een bijzonder typische schorrenplant. In België tref je deze plant nog enkel aan in het reservaat van de IJzermonding en in het Zwin.

Deze plant bloeit vanaf half juli, maar vooral in augustus. Dan is het Zwin zowat omgetoverd in één uitgestrekte paarse vlakte.

De bladeren hebben de vorm van het oor van een lam, vandaar zijn naam.

Waaier aan voedsel voor dieren

Op slikken komen veel waterdieren (wormen, slakken, kreeftachtigen, …) voor die zich verbergen in het zand.

Deze vormen een rijke voedselbron voor vogels. Schorren zijn begroeid met planten zoals kweldergas, zeeweegbree, lamsoor,…

De zaden van die planten vormen de gegeerde winterkost voor zangvogels als kneu, frater, strandleeuwerik en sneeuwgors.

Vlonderpad

Aan Nederlandse zijde, nabij Retranchement en in de zuidoosthoek van de uitbreiding, wordt een bijna 60 meter lang vlonderpad gerealiseerd.
Zo zal je het Zwin van binnenuit kunnen ervaren. Het vlonderpad is bereikbaar via het nieuwe fietspad en het nabijgelegen nieuwe uitkijkpunt.
Het bestaat uit twee verschillende niveaus, die met elkaar verbonden zijn met een trap.

Nieuw fiets- en wandelpad

Als bezoeker zal je meer dan ooit van een spectaculair zicht kunnen genieten. Het ene moment fiets of wandel je op de kruin van de nieuwe dijk, om even later de Zwinvlakte en het polderlandschap van iets dichterbij te bewonderen.

Uitkijkpunt

Nieuwe uitkijkpunten geven de mogelijkheid om uit te rusten en te genieten van het omringende landschap.
De vormgeving is afgestemd op de gloednieuwe bezoekerscentra aan weerszijden van de grens: het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist en het onbemande Infocentrum Zwin in Cadzand.
De uitkijkpunten zijn 30 meter op 12 meter en krijgen zandkleurige betonnen keermuurtjes die zullen zorgen voor beschutting tegen de zeewind.
Ze krijgen een dolomietverharding en fietsenstallingen, infopanelen en zitbanken zijn aanwezig.
Samen met de bestaande infopunten aan de Haas van Flanagan, de camping Zwinhoeve, de kijkhutten en het kijkcentrum in het Zwin Natuur Park zal er dus
vanop 10 locaties een prachtig zicht op het uitgebreide zwin en de aanpalende polder zijn.

Pompgemaal

De aanleg van een visvriendelijke pompgemaal maakt een verbeterde waterhuishouding in de Oostkustpolder mogelijk door verzilting, overstromingsschade en droogte te voorkomen.
De mogelijke verzilting door de uitbreiding van het Zwin zal in Vlaanderen door de aanleg van een binnendijkse zoute en zoete gracht tegengegaan worden.
Een pompgemaal wordt voorzien om het waterstandsverschil tussen beide grachten, nodig om de verzilting tegen te gaan, in stand te houden. Polderwater afkomstig van de Zwinnevaart wordt hierbij gebruikt om ten allen tijde voldoende aanvoer van zoet water naar de zoete gracht te hebben. Het pompgemaal kan eveneens ingezet worden als noodpompgemaal voor afvoer van overtollig oppervlaktewater uit het stroomgebied van de Zwinnevaart tijdens natte perioden.
Het pompgemaal wordt binnendijks aangelegd in de zuidwestelijke hoek van de uitbreiding en werd maximaal geïntegreerd in de dijk.

Dijk

De nieuwe dijk wordt parallel aan de Nieuwe Hazegraspolderdijk aangelegd, ten noorden van de Retranchementstraat en parallel met het kanaal van Cadzand.
De dijk is een zogenaamde kleidijk, dit is een dijk met grasbekleding en daaronder een erosiebestendige kleilaag. De dijk zal bestand zijn tegen een 4000-jarige storm.
Op sommige plaatsen wordt breuksteenbekleding voorzien. Op de dijk komen fiets- en wandelpaden, onverharde dienstwegen en struweeleilanden. De dijk zal worden begraasd door schapen.
Daarom worden de nodige ursusdraadafsluitingen en veeroosters geplaatst. De kruinbreedte van de dijk is 7 meter. De kruinhoogte varieert van 9,35 meter TAW naar 10,05 meter TAW.
De breedte van de dijkvoet is variabel en bedraagt minstens 51 meter.

De nieuwe Zwingeul

De hoofdgeul wordt uitgegraven vanaf de monding tot de huidige Internationale Dijk. De monding van de Zwingeul wordt verbreed, waarvoor een stuk van de westelijke duinkop afgegraven wordt. Een aantal duinvormige strandhaken worden aangelegd langsheen de geul (o.a. op de kop van de bestaande duinen).